top of page

     L'ART és una altra de les inquietuds del grup.

     Alguns dels seus membres s'enquadren professionalment en aquest camp i el grup, en el seu conjunt, participa d'aquesta visió segons la qual la Bellesa, la seva creació i la seva contemplació, constitueix un dels camins de realització importants, el que a l'Índia es denomina Shilpa -ioga.

Akasha Meritxell.png

«Concebem l'art com un camí de realització humana i espiritual, com una pràctica encaminada a possibilitar, tant a l'artista creador com a aquell que és capaç de gaudir estèticament de l'obra d'art, el contacte, la comunicació, i en última instància la realització de la dimensió espiritual, mística, sagrada, que constitueix l'essència d'aquesta realitat enigmàtica i misteriosa en què ens trobem immersos»

 

«L’(experiència de la) Bellesa i el Goig (estètic) serien els dos valors que l'Art encarna de manera més directa. La recreació d'aquestes dues joies de l'existència és el que justifica i dóna sentit a l'art. És la idea de l'Ananda com a sentit últim de l'ésser, de l'existència i de l'art. »

 

Vicente Merlo, Simbolisme en l'art hindú: de l'experiència estètica a l'experiència mística. Madrid,

Editorial Biblioteca Nueva, 1999.

Benin, young girl copia.jpg
fotografia
Elena Molina
dibuix_meditació.jpg
il.lustració
Meritxell Durán
bottom of page