top of page

Vicente Merlo:

Del psicoanálisis a la psicología transpersonal - Universidad del Pacífico

Vicente Merlo:

Evolució del Ioga - Federació Catalana del Ioga

   «Per espiritualitat "transreligiosa" volem assenyalar dues coses; d'una banda l'existència d'una espiritualitat (teòrica i pràctica, ja que ens interessen totes dues dimensions) que ja no s'identifica, de manera exclusivista, amb una religió determinada; per altra banda, un reconeixement actiu de la importància de les religions, no només de la seva importància històrica, sinó també com a nucli viu i cor d'aquelles que van fer bategar les diferents cultures amb aspectes molt diversos i que segueixen fent bategar la vida de moltes persones, encarnant en formes diferents, sense actituds tan dogmàtiques, sense creences tan fèrries, sense jerarquies de poder tan marcades, sense institucions tan rígides, sense submissions tan accentuades.

Una espiritualitat transreligiosa que és també transcultural, ja que ha saltat els límits d'una sola cultura i ha begut de totes les religions i cultures que ha pogut i ha considerat oportú. En temps de globalització, en la nostra època de mundialització, potser no podia ser d'una altra manera.»

 

Vicente Merlo, Espiritualitat transreligiosa. Barcelona, La Llave, 2017

 

 

   Aquest grup, coordinat per Vicente Merlo, ha començat l'octubre de 2018 amb el curs titulat: "Raimon Panikkar i l'espiritualitat transreligiosa." Tenint en compte la commemoració del 100è aniversari del naixement d'aquest insigne filòsof, teòleg i místic, es tracta d’agafar com a punt de partida alguns dels seus textos i entaular un diàleg entre els participants per dilucidar la relació entre l'espiritualitat cosmoteàndrica, proposada per R. Panikkar, el qual defensava la seva triple identitat religiosa (cristiana, hindú i budista), d'una banda, i l’espiritualitat transreligiosa, de l'altra.

 

   Vegeu Actividades.

D'entrada, el primer Grup de Recerca ofert per Akasha se centra en el que anomenem
"Espiritualitat Transreligiosa"

bottom of page